All Systems Operational
Driftsstatus - Operational Status ? Operational
Brukertjenester Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Exchange ? Operational
90 days ago
99.91 % uptime
Today
ASP Desktop ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Loginportal ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Supporttelefon ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Sharepoint ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Fil ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Skype ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Print ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infrastrukturtjenester Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Nettverkstjenester ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Server virtualisering ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Nettilgang datasenter Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Bredband ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Itum tjenester Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
E-post Exchangemail Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
E-post Skyon Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
ASP Desktop Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Supporttelefon Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Fil Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Skype Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Nettverkstjenester Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Server virtualisering Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Nettilgang datasenter Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Uptime portal.braathe.no
Fetching
Uptime Skype
Fetching
Uptime webmail
Fetching
Uptime e-post
Fetching
Uptime SharePoint
Fetching
Uptime ShareFile
Fetching
Uptime Skyon
Fetching
Uptime Itum epost
Fetching
RDS login
Fetching
Uptime Webshop
Fetching
Past Incidents
Mar 7, 2021

No incidents reported today.

Mar 6, 2021

No incidents reported.

Mar 5, 2021
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Mar 5, 06:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Mar 4, 21:00 CET
Scheduled - Vårt planlagte vedlikehold(Torsdag 21:00 til fredag 06:00) kan medføre at enkelte tjenester er utilgjengelige i perioder.

Our periodic scheduled maintenance (Thursday 21:00 to Friday 06:00) may periodically interrupt Our services
Mar 3, 08:51 CET
Mar 4, 2021
Mar 3, 2021
Resolved - Exchange plattform er oppdatert med siste sikkerhetpatcher i henhold til Microsoft veiledninger. Systemer er undersøkt for eventuelle spor etter kompromitteringer. Det er ikke funnet noen slike spor.

Braathe Grruppen Exchange platform is updated according to instructions from Microsoft. There are no indications of compromised accounts/mailboxes.
Mar 3, 15:00 CET
Update - We are continuing to work on a fix for this issue.
Mar 3, 08:50 CET
Identified - Microsoft annonserte 2.3.2021 sikkerhetsoppdateringer som retter flere kritiske sårbarheter i Exchange e-postplattform og hvor det pågår aktiv utnyttelse av disse.
Braathe Gruppen gjør derfor hasteroppdatering av våre Exchange plattformer for å sikre plattformen.
Hasteroppdatering vil pågå i perioden 08:00 – 16:00 3.3.2021. Oppdateringen vil medføre opplevd treghet og kortere avbrudd i tjenestene i perioden.
Det påpekes at denne meldingen gjelder brukere med e-post lagret på Braathe Gruppens Datasentre. For brukere med e-post lagret i Office 365 henvises det til Microsoft sine egne statusmeldinger.
Link til annonsering fra Microsoft: https://msrc-blog.microsoft.com/2021/03/02/multiple-security-updates-released-for-exchange-server/
Mar 3, 08:49 CET
Resolved - En nettverkskomponent knyttet til lastbalansering (ressursfordeling) fikk en feil som nå er korrigert.

A network component connected to load balancing had an error that is now corrected.
Mar 3, 11:19 CET
Monitoring - Vi har identifisert feilen og har rettet den. Vi følger opp saken.

The problem is identified and corrected. We are monitoring the issue
Mar 3, 10:16 CET
Investigating - Vi opplever at Citrix tjenesten er ustabil for noen kunder. Vi undersøker saken og kommer med oppdatert status.

Our Citrix service is degraded for some customers. We are investigating the incident and will update the status
Mar 3, 09:32 CET
Mar 2, 2021

No incidents reported.

Mar 1, 2021

No incidents reported.

Feb 28, 2021

No incidents reported.

Feb 27, 2021

No incidents reported.

Feb 26, 2021
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Feb 26, 06:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Feb 25, 21:00 CET
Scheduled - Vårt planlagte vedlikehold(Torsdag 21:00 til fredag 06:00) kan medføre at enkelte tjenester er utilgjengelige i perioder.

Our periodic scheduled maintenance (Thursday 21:00 to Friday 06:00) may periodically interrupt Our services
Feb 24, 08:37 CET
Feb 25, 2021
Feb 24, 2021

No incidents reported.

Feb 23, 2021

No incidents reported.

Feb 22, 2021

No incidents reported.

Feb 21, 2021

No incidents reported.