All Systems Operational
Driftsstatus - Operational Status ? Operational
Brukertjenester Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Exchange ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
ASP Desktop ? Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Loginportal ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Supporttelefon ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Sharepoint ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Fil ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Skype ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Print ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Infrastrukturtjenester Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Nettverkstjenester ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Server virtualisering ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Nettilgang datasenter Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Bredband ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Itum tjenester Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
E-post Exchangemail Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
E-post Skyon Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
ASP Desktop Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Supporttelefon Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Fil Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Skype Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Nettverkstjenester Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Server virtualisering Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Nettilgang datasenter Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Uptime portal.braathe.no
Fetching
Uptime Skype
Fetching
Uptime webmail
Fetching
Uptime e-post
Fetching
Uptime SharePoint
Fetching
Uptime ShareFile
Fetching
Uptime Skyon
Fetching
Uptime Itum epost
Fetching
RDS login
Fetching
Uptime Webshop
Fetching
Past Incidents
Jan 23, 2021

No incidents reported today.

Jan 22, 2021
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jan 22, 06:01 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jan 21, 21:00 CET
Scheduled - Vårt planlagte vedlikehold(Torsdag 21:00 til fredag 06:00) kan medføre at enkelte tjenester er utilgjengelige i perioder.

Our periodic scheduled maintenance (Thursday 21:00 to Friday 06:00) may periodically interrupt Our services
Jan 21, 08:29 CET
Jan 21, 2021
Jan 20, 2021

No incidents reported.

Jan 19, 2021

No incidents reported.

Jan 18, 2021

No incidents reported.

Jan 17, 2021
Resolved - Problemet er løst og full redundans på internettilkobling er tilbake.

The problem is solved and we are now back on full redundancy on our internet connections.
Jan 17, 13:19 CET
Monitoring - Vi har hatt ustabilitet på en av våre internettilkoblinger som har skapt driftsforstyrrelser for en rekke tjenester. Problemet oppstod ca kl 0815 og ble løst ca 0845. Systemene ser nå normale ut, men vi overvåker situasjonen nøye med tanke på eventuelle følgefeil.

We have had instability on one of our internet connections which has created operational disruptions for a number of services. The problem occurred at about 0815 and was resolved at about 0845. The systems now look normal, but we are monitoring the situation closely with regard to any consequential errors.
Jan 17, 09:06 CET
Jan 16, 2021

No incidents reported.

Jan 15, 2021
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jan 15, 06:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jan 14, 21:00 CET
Scheduled - Vårt planlagte vedlikehold(Torsdag 21:00 til fredag 06:00) kan medføre at enkelte tjenester er utilgjengelige i perioder.

Our periodic scheduled maintenance (Thursday 21:00 to Friday 06:00) may periodically interrupt Our services
Jan 13, 08:22 CET
Jan 14, 2021
Jan 13, 2021

No incidents reported.

Jan 12, 2021

No incidents reported.

Jan 11, 2021

No incidents reported.

Jan 10, 2021

No incidents reported.

Jan 9, 2021

No incidents reported.